Flyktingläger i Kurdistan

I april månad besökte jag, med i min tjänst som fotograf på EFS och tidningen Budbäraren flyktingläger i Kurdistan.
Mina bilder finns att se i majnumret av tidningen Budbäraren:

Budmaj15