Kurdistan

Bilder från en resa till norra Irak påsken 2015. Uppdrag att dokumentera det arbete bland internflyktingar som EFS stöder i Kurdistan.

 

Budmaj15


K_0023_JN17964
K_0022_JN01050 K_0021_JN17905 K_0018_JN17860 K_0016_JN01020 K_0017_JN17856 K_0020_JN17852 K_0019_JN00999 K_0015_JN00974 K_0014_JN17828 K_0013_JN00889 K_0012_JN00884 K_0011_JN00826 K_0010_JN00795